đang đánh belarus open kìa mấy bác.
giải này toàn gà không. uncle sam lại vô địch thôi