chất lượng như hình ảnh, ae có nhu cầu xin mời. xin cảm ơn