Thú thực đã 15 năm không sờ vợt, nay ở cơ quan có mấy bàn đánh buổi chiều nên mon men tập lại. Bác nào có

Treiber Q còn ngon không dùng tới để cho em, giúp em quay lại con đường sáng.