Vòng 1: AMS - CT4B Linh Đàm : 1 - 6
Vòng 2: Thái Hà - AMS : 2 - 5 (Sau khi dẫn 2-0)