Mình có 2 bàn Double Fish bị hỏng chân, => việc di chuyển rất khó, mặt bàn bị võng vào giữa. Có bác nào sửa được qua xem và báo giá giúp mình với