Mình cũng cần một máy để tập cho cậu con trai, ai có nhắn tin nhé!