em đang dùng con nitaku septear, fh: donic acuda p2, bh: 729 - 2.
do mặt bh lởm quá nên e muốn thay mặt mới, e không biết giật trái mà chỉ ve bạt và chặn đẩy thôi. các bác tư vấn cho em với, em xin cảm ơn !!!