Trích dẫn Gửi bởi bum cho
đúng đấy, sardius lắp cả fh và bh rasant turbo chỉ đánh 1 quả là "xong".
nghe có vẻ kích thích. chắc e phải thử