quy định về nội dung training khoa học an toàn hóa chất. Bảo quản hóa chất.

Thông tư số 36/2014/TT-BCT quyết định về nội dung tập huấn khoa học an toàn hóa chất gồm các nội dung căn bản sau:

Nội dung đào tạo [/b]tư vấn hóa chất phải phù hợp với tính chất, chủng loại, mức độ nghiêm trọng của hóa chất tại hạ tầng hoạt động hóa chất và vị trí khiến cho việc của đối tượng được training.

Cụ thể:

- Đối với lãnh đạo, người chủa quản trực tiếp hóa chất (người quản lý)

+ Những quy chế của luật pháp trong hoạt động hóa chất, bao gồm: bắt buộc về hạ tầng, trình độ trong hoạt động hóa chất; trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng thực, Giấy phép; khai báo hóa chất; phân loại, ghi nhãn hóa chất; đăng ký sử dụng hóa chất; đăng ký và chủa quản hoạt động liên đới đến hóa chất mới; Phiếu an toàn hóa chất; lưu trữ nguồn tin hóa chất nguy hiểm; phận sự sản xuất và bảo mật thông tin; buộc phải về lập, phê chuẩn, xác nhận và thực hiện mục tiêu, giải pháp ngăn ngừa, đối phó sự cố hóa chất; quyết định về khoảng cách an toàn;

+ Các nhân tố mất an toàn trong cung ứng, kinh doanh, bảo quản, sử dụng hóa chất của cơ sở hoạt động hóa chất (cơ sở);

+ biện pháp về chủa quản, kỹ thuật bảo đảm an toàn khi khiến việc, xúc tiếp với hóa chất độc hại, nguy hiểm;

+ Các phương án, giải pháp cần thực hành khi xảy ra tai nạn, sự cố hóa chất: thông tin gọi cứu hộ, cứu nạn; cấp cứu tại chỗ; dùng các dụng cụ cứu hộ xử lý sự cố cháy, nổ, rò rỉ, phát tán hóa chất; lược đồ giao thông và Báo cáo cơ quan có thẩm quyền; huy động nguồn lực bên trong và bên ngoài của cơ sở;


- Đối với công nhân trực tiếp cung cấp, kinh doanh, tải, cất giữ, bảo quản, tiêu dùng hóa chất (người lao động)+ giải pháp dự phòng, loại trừ, giải quyết sự cố tràn đổ, rò rỉ hóa chất; ngăn chặn, hạn chế nguồn gây ô nhiễm và lan rộng ra môi trường; biện pháp giải quyết ô nhiễm và hồi phục môi trường.


+ Các nguyên tố không an toàn trong cung ứng, buôn bán, bảo quản, sử dụng hóa chất của hạ tầng hoạt động hóa chất
>>> luật sư giải đáp pháp luật trực tuyến qua tổng đài: 1900.6568
+ biện pháp ngăn ngừa, loại trừ, khắc phục sự cố tràn đổ, rò rỉ hóa chất; ngăn chặn, hạn chế nguồn gây ô nhiễm và lan rộng ra môi trường; biện pháp giải quyết ô nhiễm và bình phục môi trường

+ Các hóa chất nghiêm trọng thuộc khuôn khổ quản lý và biện pháp đề phòng, ứng phó sự cố: Tên hóa chất; đặc tính nguy hiểm; nhãn hóa chất; biện pháp ngăn ngừa, xử lý, ứng phó khi có cháy, nổ, rò rỉ, phát tán hóa chất; các nguồn tin về độc tính, tác động đến sinh thái, môi trường;

+ trật tự pha chế, dùng hóa chất; quyết định an toàn, thứ tự vận hành, xử lý sự cố máy, vật dụng được giao;

+ Cách tiêu dùng, bảo quản, kiểm tra trang trang bị an toàn, phương tiện, công cụ làm việc, trang trang bị bảo vệ tư nhân phù hợp với vị trí công tác (bao gồm cả trang bị phòng cháy và chữa cháy);

Nguồn: Tổng hợp trên mạng