Hóa chất là 1 phần không thể xem nhẹ của môi trường sống và môi trường khi không của chúng ta, lợi ích mà nó mang đến cho phố hội là vô giá; nhưng an toàn hóa chất chúng ta cũng phải học cách điều hành hiệu quả những ảnh hưởng không mong muốn và có hại của hóa chất.Nhằm đảm bảo tính hiệu lực, các mục tiêu an toàn hóa chất phải gắn liền với các nguyên tắc chung về ATVSLĐ, cụ thể là nhận mặt và trình bày nguy cơ, biểu đạt rủi ro, giám định mức phơi nhiễm và trên hết là việc khai triển hướng tiếp cận hệ thống nhằm quản lý tư vấn môi trường một cách có hiệu quả các loại hóa chất. Hoạt động quản lý này yêu cầu hướng tiếp cận tương tác hơn là những biện pháp đơn lẻ, đặc biệt khi một vài trong số những vấn đề này có thể gây ra tác động trên khuôn khổ toàn cầu. Việc chủa quản 1 cách hoàn chỉnh phải bao quát hồ hết chu trình hoạt động của hóa chất. hầu hết những kế hoạch và quy định cách đây không lâu đều nhằm vào việc đẩy mạnh chủa quản một cách hoàn chỉnh các loại hóa chất trên phạm vi quốc tế, quốc gia và tổ chức, song song phù hợp với các quy tắc của hệ thống điều hành về ATVSLĐ.

Việc dự phòng phơi nhiễm hóa chất độc hại là điểm cốt lõi trong công việc giám định rủi ro. Các doanh nghiệp quốc tế và liên chính phủ như ILO, WHO, UNEP, FAO và OECD, đã hợp tác soạn những hướng dẫn mang tính quốc tế về giám định nguy cơ và rủi ro, các chỉ dẫn tư vấn hóa chất này được dùng như cơ sở vật chất để tiến hành đánh giá các rủi ro nghề nghiệp. bộ máy hài hòa thế giới về phân loại và ghi nhãn hóa chất (GHS), Thẻ an toàn hóa chất quốc tế hay Tài liệu ngắn giám định hóa chất quốc tế (CICAD) của Chương trình an toàn hóa chất quốc tế (IPCS) là những ví dụ về hoạt động kiểm tra giám sát và liên kết trên khuôn khổ quốc tế về vực này.

Trong một loạt các tiêu chí về ATVSLĐ của ILO, thì Công ước về hóa chất Số 170 năm 1990 đưa ra phạm vi đất nước trên khuôn khổ rộng và toàn diện về quản lý mọi mặt liên quan đến hóa chất, bao gồm công thức, triển khai và rà soát kiểm tra định kỳ độ chuẩn xác của chính sách, có sự tham vấn của NSDLĐ và NLĐ khiến cho việc tại cơ sở vật chất. một điểm không thể lãng quên của Công ước này chính là các điều khoản liên đới đến việc thông tin về nguy cơ hóa chất và sản xuất tin tức an toàn từ nhà sản xuất, nhà nhập cảng cho người dùng. Khuyến nghị dĩ nhiên và Bộ quy tắc thực hiện về an toàn khi sử dụng hóa chất tại nơi làm việc năm 1993 cũng phân phối thêm thông tin chỉ dẫn thực hành. 1 dụng cụ mang tính quốc tế không kém phần không thể thiếu khác đó là Hướng tiếp cận tiêu chí 2006 của UNEP về quản lý hóa chất phạm vi quốc tế (SAICM).

quy chế năm 2007 của liên kết Châu Âu về đăng ký, giám định, cấp phép và cấm đối với các chất hóa học(REACH) bắt buộc việc đăng ký và rộng rãi dữ liệu đối với gần như các chất hóa học phân phối và nhập khẩu vào Châu Âu trên 1 tấn/1 năm. Đạo luật bảo vệ môi trường của Canada năm 1999 (CEPA 1999) là một ví dụ khác về việc pháp luật áp dụng hướng tiếp cận căn cứ trên rủi ro để đánh giá và quản lý các chất hóa học mới xuất hiện hoặc đang được tiêu dùng. lĩnh vực công nghiệp hóa chất đã phát triển những sáng kiến tình nguyện trong chủa quản toàn diện về hóa chất trên khuôn khổ thế giới với 2 ví dụ tiêu biểu là hai sáng kiến Responsible Care và Product Stewardship.

tránh về kỹ năng của các công ty quy mô nhỏ trong việc quản lý phơi nhiễm hóa chất vừa qua đã dẫn đến việc mở rộng hướng tiêp cận mới trong hoạt động quản lý hóa chất. Với tên gọi: Dải kiểm soát (Control Banding) hướng tiếp cận tụ họp vào hoạt động kiểm soát phơi nhiễm khi 1 loại hóa chất được liệt vào dạng “dải nguy cơ”, hướng tiếp cận này buộc phải xác định các biện pháp kiểm soát dựa trên phân loại nguy cơ theo mục tiêu phân loại quốc tế, số lượng hóa chất đang sử dụng, tính bay hơi/khả năng phát tán bụi.

Nguồn: Tổng hợp trên mạng