(GDVN) - học sinh Trường THPT Đinh Tiên Hoàng (Hà Nội) may mắn được làm cho việc trong khoảng một giờ đồng hồ với ông Guy Levi về phương pháp học tập mới.

========> Tham khảo thêm: thuê gia sư

Guy Levi là người Israel, ông là giám đốc phòng ban đổi mới của trung tâm khoa học giáo dục; là phòng ban thực hiện các hoạt động canh tân sáng tạo dạy học, kiểu dáng và cung cấp các phần mềm trò chơi sáng tạo cho học sinh ở Israel, liên minh với viện thiết kế game giáo dục ở Mỹ.

Ông Guy Levi đang viết cuốn sách về TP.Sài Gòn và đã đến Việt Nam lần thứ 3 để lấy thêm tư liệu hoàn thiện cuốn sách; trong thời gian đó ông tranh thủ giúp 1 số giảng đường, một số trung tâm giáo dục ở Việt Nam về cách thức dạy học tích cực, tăng trưởng khả năng sáng tạo cho học sinh hay dạy tiếng Anh.

Bài học của ông Guy Levi dành cho học sinh Đinh Tiên Hoàng có 8 bước, học trò được phân thành các hàng ngũ từ 5-6 người và phải tự nghĩ ra một vấn đề trong cuộc sống cần phải giải quyết, những khó khăn của học trò, của gia đình, của xã hội. Trong một giờ đồng hồ các hàng ngũ phải hoàn thành giải quyết vấn đề của mình qua 8 bước.

Nguồn: Tổng hợp trên mạng