Tiệc Prom Party là gì? (hay còn gọi là prom night, viết tắt của chữ Promenade) là một bữa tiệc dạ hội hay tiệc chia tay với sự tham gia của hầu hết các giáo viên và sinh viên học sinh trong trường....